OBJETIVOS 

  1.  Conéixer els elements que formen un ecosistema i adquirir les idees d’ecosistema i del seu equilibri.
  2.  Comprendre les relacions alimentàries d’un ecosistema i classificar els éssers vius que l’habiten, segons la seua posició en aquest tipus de relacions.
  3.  Ubicar la posició dels éssers humans en els ecosistemes i conéixer els recursos naturals que consumim.
  4.  Conéixer les activitats humanes que originen els desequilibris en els ecosistemes.
  5.  Conéixer les accions que hem de realitzar per a corregir els desequilibris ocasionats en els ecosistemes.
  6.  Desenvolupar la sensibilitat davant dels problemes mediambientals i adquirir pautes de consum i comportament responsable per a reduir l’impacte de les nostres activitats.
  7.  Conéixer instruments i pautes per a fer observacions d’éssers vius en entorn naturals i desenvolupar aficions saludables.
  8.  Promoure el desenvolupament de destreses bàsiques i d’estratègies per a organitzar, memoritzar i recuperar la informació.

  9.  Verificar la progressió en l’aprenentatge i l’aplicació de competències.